Czy warto mieć ubezpieczenie nurkowe?

Nurkowanie to ekscytująca i pasjonująca aktywność, która oferuje niesamowite doświadczenia i możliwość odkrycia podwodnego świata. Ale jak każda aktywność, również ta wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego posiadanie ubezpieczenia nurkowego jest niezwykle ważne.

Indywidualne dopasowanie ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń nurkowych, który proponujemy, jest modułowy. Oznacza to, że można go dostosować do indywidualnych potrzeb każdego nurka. Bez względu na to, czy jesteś nowicjuszem czy doświadczonym nurkiem, możemy zapewnić Ci ochronę, której potrzebujesz. Nasza ochrona jest konsultowana z profesjonalnymi płetwonurkami i instruktorami, a nasze usługi świadczone są przez pośredników ubezpieczeniowych, którzy posiadają wiedzę zarówno o nurkowaniu, jak i ubezpieczeniach.

Ubezpieczenie NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Jednym z podstawowych elementów pakietu ubezpieczeniowego dla nurków jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zapewnia ono ochronę na całym świecie, 24 godziny na dobę, a jego zakres obejmuje takie zdarzenia jak choroby i urazy nurkowe, ukłucia i ukąszenia, pogryzienia, otarcia, złamania, a nawet śmierć.

Ubezpieczenie OC dla Instruktorów i Przewodników

Instruktorzy i przewodnicy nurkowi mają duże obowiązki. W przypadku jakichkolwiek problemów podczas szkolenia lub przewodnictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami.

Ubezpieczenie OC dla płetwonurków

Jako płetwonurek, można również spowodować szkodę osobom trzecim. Dlatego warto mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń.

Podsumowując, posiadanie ubezpieczenia nurkowego to nie tylko spokój ducha, ale także finansowa ochrona w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Zabezpiecz swoje podwodne przygody już dziś!

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenia nurkowe
Zakres ochrony oraz definicje są konsultowane w środowisku płetwonurków i instruktorów,
Pośrednicy ubezpieczeniowi posiadają wiedzę zarówno w zakresie ubezpieczeń jak i nurkowania,
Pakiet ubezpieczeń posiada modułową budowę ochrony co pozwala na indywidualne dopasowanie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczenie przez 24 godziny na całym świecie chroni nieprzewidziane zdarzenia losowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci nawet jeśli ciało pozostaje zaginione. Do zdarzeń chronionych możemy zaliczyć m.in. choroby i urazy nurkowe, ukłucia i ukąszenia, pogryzienia, otarcia, złamania. Ubezpieczenie jest konstrukcją modułową, którą można dowolnie konfigurować oraz rozszerzać o świadczenia dodatkowe np. zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki, zwrot kosztów leczenia, jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji. Ochrona daje możliwość wyboru formy wypłaty świadczenia, np.: świadczenia proporcjonalne ? wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia: 10.000 zł, 30.000 zł, 50.000 zł, 100.000 zł. Krótkoterminowa ochrona na szkolenia nurkowe.
Ubezpieczenie OC Instruktora i Przewodnika
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Płetwonurkowania i Przewodników Nurkowych Ubezpieczenie chroni instruktora, kandydata na instruktora w trakcie szkolenia lub stażu oraz przewodnika nurkowego od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych uchybieniami w trakcie szkolenia oraz przewodnictwa nurkowego. Ochrona obejmuje również inne czynności związane z profesją m.in. prowadzenie jednostki pływającej, mieszanie gazów oddechowych i napełnianie butli oraz prowadzenie akcji ratunkowej w wodzie. Ochronie podlega: ? Ubezpieczony, ? Osoby, za których działania jest odpowiedzialny z mocy prawa, ? Osoby zastępujące Ubezpieczonego podczas jego nieobecności. Suma ubezpieczenia: 100.000 zł, 200.000 zł, 500.000 zł. Zniżki dla grup instruktorów.
Ubezpieczenie OC Płetwonurka
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurka Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania. Ważne ryzyka na które należy zwrócić uwagę to: ? Odpowiedzialność Cywilna za szkody poniesione przez partnerów w czasie nurkowania (uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć), ? Uszkodzenia ciała innemu płetwonurkowi w czasie skoku do wody lub uderzenie butlą, ? Zniszczenie wyposażenia i rzeczy osobistych oraz innego mienia osobom trzecim. Suma ubezpieczenia: 50.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenie obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta. Świadczenia Zakładu Ubezpieczeń obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawną przed roszczeniami.

img-2

Kontakt w sprawie ubezpieczenia nurkowego i ewentualne pytania proszę kierować :

AGENT STU Ergo Hestia S.A.
PIOTR KURYŁO
tel : 0 501 766 100 lub e mail : piotr.kurylo@vico.pl