Cennik znajduje się na dole pod opisem kursów

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (Emergency First Response)

Kurs przedstawia całą wiedzę związaną z pierwszą pomocą nie tylko w strefie nurkowej. Jest wspaniałym krokiem przed programem Rescue, który jest już skoncentrowany nad sytuacjami awaryjnymi podwodnymi. Spotkanie jest kilkugodzinne z profesjonalnym instruktorem  podczas  którego nauczysz się metod udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia, przećwiczysz na specjalnych manekinach oraz przedstawimy Ci kilka filmów instruktażowych zrobionych przez PADI. Kurs Emergency First Response (EFR) jest podstawą pod dalsze bardziej specjalistyczne szkolenie ratownicze podczas kursów DAN’owskich oraz ratownictwa nurkowego (Rescue). Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Doradczego do Spraw Resuscytacji (ILCOR), oraz Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

W cyklu:

 • Nauka procedur postępowania podczas pomocy potrzebującym
 • Nauczysz się podstaw medycznych, przywracania krążenia, sztucznego oddychania oraz jak używać automatycznego defibrylatora
 • Radzenie sobie ze złamaniami, różnymi urazami ciała skóry nie będzie to dla Ciebie skomplikowane
 • Dowiesz się teoretycznie lecz i też praktycznie jak rozpoznać zagrożenie i jak sobie z nim poradzić

Co po kursie ?

 • Otrzymasz książkę PADI EFR, PADI EFR honorowany na całym świecie
 • Kursant będzie wiedział jak postępować w przypadku zagrożenia życia
 • Znasz jak zadbać o swoje i czyjeś bezpieczeństwo
 • Opanujesz techniki sztucznego oddychania i masażu serca
 • Będziesz znał wytyczne dotyczące technik resuscytacji
 • Będziesz pewny, że możesz pomóc w każdej sytuacji
 • Ten kurs jest wymagany do osiągnięcia PADI RESCUE DIVER.

Cena kursu : 500 PLN

Nurkowanie głębokie (Deep Diver)

Dzięki temu kursowi przejdziesz z 30 metrów AOWD na wyższy szczebel. PADI DEEP DIVER da Ci możliwość poznania siebie i swojego zachowania na głębokości do 40 metrów. To jest to, temperatura, ciśnienie wszystko oczywiście razem z doświadczonym, odpowiedzialnym instruktorem nurkowym. Poznasz umiejętności, które pozwolą Ci na bezpieczne wejście na tą głębokość. Zachęcam Cię to wypróbowania siebie na tym szkoleniu.

 

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • Dobra sprawność fizyczna
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Posiadanie certyfikatu PADI AOWD
 • Posiadanie zaawansowanego stopnia nurkowego
 • Logbook w celu rejestrowania nurkowań, które poświadczy instruktor nurkowania
 • Dobry humor
 • Chęć poszerzania swoich umiejętności

W cyklu:

 • Nauczysz się planowania na takiej głębokości
 • Poznasz procedury jakie występują podczas takiego zejścia w głębiny
 • Opanujesz techniki potrzebne do takiej głębokości
 • Poznasz problemy i rozwiązywanie ich, które możesz spotkać w takiej sytuacji

 

Kurs jest potrzebny do uzyskania poziomu PADI MASTER SCUBA DIVER.

Po kursie będziesz miał uprawnienia do schodzenia na głębokość do 40 metrów. Po pozytywnym zdaniu egzaminu dostajesz certyfikat akceptowany na całym świecie.

Cena kursu – 1400 PLN

Nurkowanie nitroksowe (Enriched Air)

Dzięki temu kursowi zapoznasz się z procedurami i zasadami bezpiecznego nurkowania na Nitroxie. Poznasz niebezpieczeństwa i zagrożenia jakie wiążą się z nurkowaniem na tej nowej mieszance oddechowej dla Ciebie. Dowiesz się o ryzyku jak i korzyściach płynących z nurkowaniem na Nitroxie. 22% do 40% jest tlenu w tej mieszaninie. Dwie najpopularniejsze mieszanki oddechowe EAN 32 i EAN 36. Dowiesz się jak to przedłuży Twoje nurkowanie bezdekompresyjne, a przerwy powierzchniowe krótsze.

Wymagania:

 • Ukończone 15 lat
 • Pisemna zgoda prawnego opiekuna (rodzic)
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Ukończony kurs OWD
 • 25 zalogowanych nurkowań

 

W cyklu:

 • Zajęcia teoretyczne – jedno spotkanie
 • Przedstawienie zakresu bezpiecznego nurkowanie z Nitroxem
  Ten kurs pomaga Ci osiągnąć certyfikat PADI MASTER SCUBA DIVER

Cena kursu – 750 PLN

Nurkowanie w suchych skafandrach (Dry Suit Diver)

Suchy skafander jest bardzo dobry strojem na zimne wody. Czujesz się dużo bardziej komfortowo zajmujesz się poznawaniem głębin, a nie tym że jest Ci zimno co za tym idzie nie komfortowo/niebezpiecznie dla Ciebie i Twojego organizmu. W tym stroju będziesz przygotowany do nurkowania w niezwykle atrakcyjnych strefach klimatycznych na północnej części naszego globu, gdzie zaskoczy Cię to co możesz ujrzeć. Jeziora górskie, kamieniołomy tam gdzie jest bardzo zimna woda. Dzięki temu szkoleniu poznasz procedury, techniki pływania w suchym skafandrze. Ten strój pomoże Ci przedłużyć Twój okres nurkowania do 365 dni wow to jest to ! Przez to uzyskasz ciepło i strefę komfortu wszędzie gdzie będziesz chciał wejść i poznać środowisko podwodne.

Wymagania:

 • Posiadanie certyfikatu OWD lub równoważny
 • Minimalny wiek to 10 lat

 

W cyklu:

 • Poznasz wiedzę na temat bezpiecznej techniki nurkowania w suchym skafandrze
 • Doskonalenie przez praktykę umiejętności pływalności w nowym sprzęcie
 • Dowiesz się na temat typów suchych skafandrów, co ubrać pod niego
 • Sposoby używania suchego skafandra (transport, przechowywanie, składanie)
 • Konserwacja i drobne naprawy skafandra
 • Reakcja na awaryjne sytuację podczas nurkowania w tym stroju

 

Po ukończeniu kursu otrzymujesz certyfikat honorowany na całym świecie.

Cena kursu : 900 PLN

Nurkowania na wrakach (Wreck Diver)

Chcesz poznać podwodny świat wraków? Wiedzieć jak trzeba się zachować podczas badania obiektów znajdujących się pod wodą? Nasz kurs pokaże Ci oraz nauczy jakie procedury i zasady są potrzebne do bezpiecznego nurkowania we wraku. Jak zauważyć i przewidzieć niebezpieczeństwa czyhające.

 

Wymagania:

 • Skończone 16 lat
 • Pisemną zgodę prawnego opiekuna (rodzic)
 • Posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopień równorzędny
 • Udokumentowanych 20 nurkowań w zakresie głębokich i nawigacyjnych
 • Zaświadczenie lekarskie

 

W cyklu:

 • 4 nurkowania
 • Tworzenie rysunku wraku i zmierzenie jego przy pomocy kołowrotka i boji
 • Kurs kończy się zajęciami teoretycznymi

 

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymujesz certyfikat akceptowany na całym świecie.

Cena kursu : 850 PLN

Nurkowanie nocne (Night Diver)

Nocne nurkowanie jest pierwszym krokiem do wejścia pod wodę nocą. Kurs pozwoli rozwinąć Twoje umiejętności, wiedzę, techniki podczas tego nurkowania. Nauczymy Cię bezpiecznego planowania oraz uczestniczenia w takiej sytuacji podwodnej. Pokażemy Ci nowy świat, którego nie znasz jeszcze. Bardzo dużo naszych kursantów uwielbia nocne nurkowania i są one dla nich najlepszym przeżyciem.

Wymagania:

 • Ukończone 12 lat
 • Posiadanie stopnia JOWD/OWD lub wyższy stopień
 • Latarka nurkowa – brakuje ? my udostępnimy
 • Materiały szkoleniowe – otrzymujesz od nas
 • logbook w celu rejestrowania nurkowań, które poświadczy instruktor nurkowania

 

W cyklu:

 • 3 nurkowania w których:
  • Bezpieczne planowanie
  • Prowadzenie nocnych eskapad
  • Kontrolowanie swojej pływalności
  • Komunikacja w nocy

 

Kurs kończy się wydaniem certyfikatu honorowanego na całym świeci. Jest on potrzebny do uzyskania stopnia PADI MASTE SCUBA DIVER.

Cena kursu : 800 PLN

Nurkowanie podlodowe (Ice Diver)

Jest to kurs dla nurków zawansowanych. Celem tego szkolenia jest nauka planowania, organizowania oraz oczywiście przedstawienie procedur, technik i problemów związanych z nurkowaniem pod lodem. Podczas zajęć wykonasz  trzy zejścia pod wodę.  Planem kursu jest też sprawdzenie Twojego organizmu jak funkcjonuje przy takiej niskiej temperaturze otoczenia.

 

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Certyfikat PADI AOWD

 

W cyklu:

 • Zapoznasz się z technikami, potencjalnymi problemami i ryzykiem podczas nurkowania pod lodem
 • Poznasz specjalistyczny sprzęt potrzebny do takiego nurkowania
 • Poznasz techniki przygotowania do organizacji nurkowań podlodowych
  • Wycinanie przerębla i jego zabezpieczenie
  • Tworzenie asekuracji
  • zasady postępowania w awaryjnych sytuacjach
 • 3 nurkowania w asyście instruktora

 

Po kursie PADI ICE DIVER będziesz umiał planować o raz nurkować pod lodem ze swoim partnerem. Otworzy Ci się nowa furtka w kwestii nurkowania z nowymi możliwościami. Ten o to kurs jest zaliczany do specjalistycznej grupy, która pomoże Ci osiągnąć stopień PADI MASTER SCUBA DIVER. Po zdanym egzaminie dostajesz certyfikat honorowany na całym świecie.

Cena kursu : 850 PLN

Nurkowanie nawigacyjne (Nawigator Diver)

Masz już doświadczenie w oddychaniu pod wodą, poznałeś już podwodny świat, fajne poznawać nowe wody, akweny. Wiesz często możesz się spotkać ze słabą przejrzystością terenu ten kurs nauczyć Cię posługiwania się nawigacją podwodną. Szkolenie jest Ci niezbędne do poznawania wraków, jaskiń i bardzo dalekich głębin gdzie światło prawie nie dochodzi. Jeśli jesteś zdenerwowany, że znowu się zgubiłeś w poznawaniu środowiska podwodnego zapraszamy na kurs PADI NAVIGATOR

 

Wymagania:

 • Zaświadczenie lekarskie
 • Ukończone 10 lat
 • Pisemna zgoda od prawnego opiekuna
 • Posiadanie certyfikatu PADI JOWD/OWD Lu równoważny
 • Kompas
 • logbook w celu rejestrowania nurkowań, które poświadczy instruktor nurkowania
 • dobry humor

 

W cyklu:

 • Nauczysz korzystania z kompasu podczas nurkowania
 • Zdobędziesz wiedzę o technikach nawigacji podwodnej w różnych sytuacjach
 • Będziesz umiał szacować odległość jaką przepłynąłeś oraz wrócić do punktu początkowego
 • Umiejętności reagowania w sytuacji kiedy stracisz orientację gdzie jesteś
 • Te wiedzę i umiejętności zdobędziesz podczas 3 nurkowań
 • Poznasz wzory używane podczas nawigacji

 

Po kursie będziesz się czuł bardziej swobodnie po wodą z umiejętnościami nawigacyjnymi. Dzięki  zdobytej wiedzy będziesz mógł nurkować w wodach z trudniejszymi warunkami. Będziesz mógł dużo dalej odpływać od brzegu, poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie. Pomoże Ci ten kurs w innych specjalnościach jak np. poszukiwanie i wydobywanie czy nurkowanie wrakowe. Jest on zaliczany do specjalistycznej grupy potrzebnej do stopnia PADI MASTER SCUBA DIVER.

Cena kursu : 800 PLN

Wszystkie ceny są podane w PLN.
Nie ma żadnych ukrytych opłata za wypożyczenie sprzętu podczas kursu – cały sprzęt zapewniamy na czas trwania kursu ..

Do wszystkich szkoleń zapewniamy kompletny sprzęt nurkowy włącznie z ABC (maska, fajka, płetwy) oraz materiały szkoleniowe / on line / tz filmy, książki, quizy,egzaminy,oraz uprawnienia po zaliczonym kursie. Po ukończeniu kursu każdy kursant otrzymuje certyfikat nurkowy honorowany na całym świecie. Jest możliwość rozpoczęcia kursu część basenowa w Polsce, a ukończenie części wód otwartych na wyjeździe nurkowym organizowanym przez naszą firmę np : Egipt,Chorwacja.Malta,Meksyk,Grecja  i wiele innych (dochodzą koszty zakwaterowania, dojazdu, opieki instruktora i ubezpieczenia). Jest możliwość szkolenia w języku angielskim  – course in English language is not problem..

* grupy min. 3 osobowe – zapewniamy kompletny sprzęt
** szkolenie indywidualne VIP – terminy do ustalenia – zapewniamy cały sprzęt