Kursy UDT

          Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ cieczami lub gazami: propan – butan np. rozlewnie gazu, powietrzem, tlenem, CO2, azot, gazy oddechowe dla płetwonurków, straży pożarnych, policji itp. o pojemności powyżej 350 cm3. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób pracujących w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, osób przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

Zajęcia oraz pozytywnie zdany egzamin dają uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :
– skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
– sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat oraz posiadanie przynajmniej wykształcenia podstawowego

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych omawiane są następujące zagadnienia:
– wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych – butli, ich badania i naprawy,
– ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów ,
– konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry,
– konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,
– znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety ostrzegawcze,
– zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne;

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli trwa 2 dni i kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

UWAGA: Pojawiły się zmiany w wymaganiach Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy bedą sie odbywać co dwa miesiące w ostani wtorek miesiąca ..

Najbliższe terminy :
– 25.05.2021
– 28.09.2021
– 23.11.2021

Prosimy o wzięcie pod uwagę czasu dostarczenia dokumentów do siedziby naszej firmy i zgłaszanie się odpowiednio wcześniej.
Po przekazaniu dokumentów do Urzędu nie ma możliwości wycofania się ze szkolenia i egzaminu- opłata zostanie naliczona.

DIVE SERVICE
Al. Zygmuntowskie 4
20 -101 Lublin tel.
Tel. +48 665 717 048

Facebook

Call Now Button