Szkolenie z obsługi napełniania butli jest kluczowym elementem nauki dla profesjonalnych nurków i instruktorów nurkowania. Ta istotna procedura jest łatwa do opanowania i nie wymaga dużego doświadczenia. W Polsce nadzór nad procesem napełniania i przechowywania gazu sprawuje Urząd Dozoru Technicznego, a legalne napełnianie butli sprężonym gazem jest możliwe tylko dla posiadaczy certyfikatu wydanego przez tę instytucję.

          Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ cieczami lub gazami: propan – butan np. rozlewnie gazu, powietrzem, tlenem, CO2, azot, gazy oddechowe dla płetwonurków, straży pożarnych, policji itp. o pojemności powyżej 350 cm3. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób pracujących w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, osób przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

Zajęcia oraz pozytywnie zdany egzamin dają uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :
– skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
– sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat oraz posiadanie przynajmniej wykształcenia podstawowego

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych omawiane są następujące zagadnienia:
– wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych – butli, ich badania i naprawy,
– ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów ,
– konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry,
– konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,
– znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety ostrzegawcze,
– zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne;

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli trwa 2 dni i kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

UWAGA: Pojawiły się zmiany w wymaganiach Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy bedą sie odbywać co dwa miesiące w ostani wtorek miesiąca ..

Prosimy o wzięcie pod uwagę czasu dostarczenia dokumentów do siedziby naszej firmy i zgłaszanie się odpowiednio wcześniej.
Po przekazaniu dokumentów do Urzędu nie ma możliwości wycofania się ze szkolenia i egzaminu- opłata zostanie naliczona.

DIVE SERVICE
Al. Zygmuntowskie 4
20 -101 Lublin tel.
Tel. +48 665 717 048

Kursy UDT

img-2

Kursy UDT Kursy UDT

Kursy UDT

Kurs na napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

czyli butli, to intensywne szkolenie, które wymaga od uczestników spełnienia określonych kryteriów. Przyjęcie na kurs jest uzależnione od ukończenia 18 roku życia oraz posiadania co najmniej wykształcenia podstawowego. Te wymagania mają na celu zapewnienie odpowiedniej odpowiedzialności i dojrzałości uczestników, a także zapewnienie, że mają oni podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia skomplikowanych koncepcji prezentowanych podczas szkolenia.

Podczas dwudniowego szkolenia, uczestnicy zanurzają się w różnorodne tematy, które są kluczowe dla bezpiecznego i efektywnego napełniania zbiorników ciśnieniowych. Omawiane są następujące zagadnienia:

Dozór techniczny dla zbiorników przenośnych – butli: Nauczysz się, jak przeprowadzić kontrolę techniczną butli, a także jak przeprowadzać badania i naprawy.

Właściwości fizyczne i chemiczne gazów: Będziesz zrozumiał ogólne właściwości gazów, które są niezbędne do ich bezpiecznego przechowywania i manipulacji.

Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry: Poznasz, jak są zbudowane butle i jakie są ich kluczowe parametry.

Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu: Dowiesz się, jakie są wymagania dla różnych typów osprzętu związanego z butlami.

Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety ostrzegawcze: Nauczysz się, jak odczytywać i rozumieć znaki i etykiety na butlach.

Zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne: Przygotujesz się do praktycznej części kursu, podczas której nauczysz się, jak bezpiecznie napełniać zbiorniki ciśnieniowe.

Kurs kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego (UDT). Po pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne ważne bezterminowo. Zaświadczenie to uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych, co otwiera nowe możliwości zawodowe dla absolwentów.