Szkolenia podstawowe

Cennik znajduje się na dole pod opisem kursów

BM Bubblemaker

Zapoznanie się z podstawowymi umiejętnościami nurkowymi. Pierwsze kroki pod ścisłym nadzorem prowadzącego, odkrywanie podwodnego świata. Bardzo bezpieczna forma rekreacji. Wprowadzenie w podwodne środowisko na basenie przy głębokości nie przekraczającej 2 m. Podczas całego kursu masz zapewniony kompletny sprzęt do tej ekscytującej przychody.

Wymagania:

 • Ukończone 8 lat
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zgoda pisemna prawnego opiekuna (rodzic)
 • Podstawowe umiejętności pływania
 • Dobry humor
 • Chęć poznania podwodnego świata

W cyklu kursu:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas kursu
 • Odbywa się na Basenie H2O

Uczestnik kursu otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia nurkowego BM BUBLEMAKER

DSS Discover Scuba – snorkelling

Nauka pływania ze sprzętem ABC – maska, płetwy, fajka. Polecamy dla ludzi, którzy chcą wypróbować tą formę rekreacyjną wyjeżdżających w ciepłe kraje. Ta forma rozrywki jest tam bardzo propagowana

 

Wymagania:

 • Minimalny wiek 10 lat
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zgoda pisemna prawnego opiekuna (rodzic)
 • Podstawowe umiejętności pływania
 • Dobry humor
 • Chęć poznania podwodnego świata

 

C cyklu kursu:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas kursu
 • Kurs odbywa się na Basenie H2O

Kursant otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia nurkowego DSS DICOVER SCUBA SMORKELLING

DSD Discover Scuba Diving – (odkryj nurkowanie)

Ten kurs umożliwi Ci zdobycie doświadczenia nurkowania w basenie lub na wodach baseno-podobnych pod opieką instruktorów ds. nurkowania. Nauczysz się podstawowych umiejętności nurkowania. Najważniejszą sprawą jest sprawdzenie siebie jak się zachowujesz pod wodą.

 

Wymagania:

 • Minimum 10 lat
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zgoda pisemna prawnego opiekuna (rodzic)
 • Podstawowe umiejętności pływania
 • Dobry humor
 • Chęć poznania podwodnego świata

 

W cyklu kursu:

 • Nauczysz się swobodnego oddychania przez automat pod wodą
 • Odkryjesz wolność
 • Uczucie nieważkości pod wodą
 • Nauczysz się zasad nurkowania
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas kursu
 • Kurs odbywa się na Basenie H2O

Uzyskasz certyfikat, który pozwoli Ci osiągnąć następny stopień – Scuba Diver/ Open Water Diver

JOWD Junior Open Water Diver (Młody nurek wód otwartych)

Pierwszy krok z nurkowaniem. Pozwala on nurkować do 12 metrów w wodach otwartych. Na kursue nauczysz się technik swobodnego nurkowania oraz oddychania przez automat pod wodą.

 

Wymagania:

 • Chęć przeżycia przygody podwodnej
 • Ukończone 10 lat
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Pisemna zgoda prawnego opiekuna (rodzic)
 • Dobry humor
 • Podstawowe umiejętności pływania

 

W cyklu kursu:

 • 5 zajęć teoretycznych
 • 5 zajęć na basenie, Basen H2O
 • Nurkowania na wodach otwartych
 • Nauczysz się swobodnego oddychania przez automat pod wodą
 • Odkryjesz wolność
 • Uczucie nieważkości pod wodą
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas kursu
 • Kurs odbywa się na Basenie H2O

Posiadacz certyfikatu PADI JOWD może razem z partnerem (posiadającym podobne lub wyższe uprawnienia) nurkować w wodach otwartych do 12 m. Nurek JOWD może pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić technikę nurkowania uczestnicząc w kursie PADI OWD

OWD Open Water Diver (Nurek wód otwartych)

Jest podstawowy kurs w którym poznasz wiedzę i technikę nurkowania na głębokości do 18 m. Poznasz głębię akwenów, takich widoków nie zapomnisz do końca życia.

Wymagania:

 • Ukończone 15 lat
 • Chęć przeżycia podwodnej przygody
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Pisemną zgodę prawnego opiekuna (rodzic)
 • Dobry humor
 • Podstawowe umiejętności pływania

 

W cyklu kursu:

 • 5 zajęć teoretycznych
 • 5 zajęć basenowych – basen H2O
 • Zajęcia na wodach otwartych na głębokości do 18 m – Jezioro Piaseczno
 • Nauczysz się swobodnego oddychania przez automat pod wodą
 • Odkryjesz wolność
 • Uczucie nieważkości pod wodą
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas kursu

Po kursie otrzymujesz certyfikat PADI OWD akceptowany na całym świecie. Upoważnia Cię on do nurkowania do głębokości 18 m z partnerem, który posiada podobny lub wyższy stopień.

JAOWD Junior Advanced Open Water Diver ( Młody zaawansowany nurek wód otwartych)

Następny kurs, który podniesie Twoje kwalifikacje/umiejętności nurkowe. W tym kursie jest pięć nurkować do niebywałej głębokości 21 metrów, nawigacyjnych oraz wielu wybranych nurkowań specjalistycznych, zapoznasz się z różnymi rodzajami poznawania głębi. To wszystko zainspiruje Cię do obrania indywidualnej drogi dla Ciebie w tym sporcie.

 

Wymagania:

 • Ukończone 15 lat
 • Pisemna zgoda prawnego opiekuna (rodzic)
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Posiadanie certyfikatu OWD
 • Dobry humor
 • Podstawowe umiejętności pływania

 

W cyklu kursu:

 • 5 nurkowań na głębokości do 21 m
  • Obowiązkowe – nawigacyjne i głębokie
  • 3 do wyboru – w suchym skafandrze, nocne, doskonała pływalność, poszukiwanie i wydobywanie
 • Zajęcia na wodach otwartych – Jezioro Piaseczno
 • Odkryjesz wolność
 • Uczucie nieważkości pod wodą
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas kursu

Posiadacz certyfikatu PADI AOWD może razem z partnerem (posiadającym podobne lub wyższe uprawnienia) nurkować w wodach otwartych do 21 m.

AOWD Advanced Open Water Diver (Zaawansowany nurek wód otwartych)

Ten kurs poszerzy, rozwinie Twoje umiejętności, wiedzę jak i zainteresowanie podwodnego świata. W trakcie kilku nurkowań na głębokości do 30 metrów poznasz nawigację oraz trzy wybrane nury specjalistyczne oraz różne rodzaje nurkowe, ta ekscytująca przygoda pomoże Ci wybrać indywidualną drogę Twojego kształcenia nurkowego. Jesteśmy pewni, że ten kurs rozwinie w Tobie miłość i pasję do poznawania odległych zakątków głębi naszego żywiołu.

Wymagania:

 • Ukończone 15 lat
 • Pisemna zgoda prawnego opiekuna (rodzic)
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Posiadanie licencji OWD
 • Dobry humor

 

W cyklu kursu:

 • 5 nurkowań na głębokości do 30 m
  • Obowiązkowe – nawigacyjne i głębokie
  • 3 do wyboru – w suchym skafandrze, nocne, doskonała pływalność, poszukiwanie i wydobywanie
 • Zajęcia na wodach otwartych – Jezioro Piaseczno
 • Odkryjesz wolność
 • Uczucie nieważkości pod wodą
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas kursu

Posiadacz certyfikatu PADI AOWD może razem z partnerem (posiadającym podobne lub wyższe uprawnienia) nurkować w wodach otwartych do 30 m. Może także uczestniczyć w kursie RESCUE oraz kursach specjalizacyjnych.

JRD Junior Rescue Diver (Młody nurek ratownik)

Kurs jest przeznaczony dla ludzi, którzy znajdują się w  trudnych warunkach i zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, które mogą się pojawić. Zapewniają bezpieczeństwo sobie i swojemu partnerowi. Podczas niego nauczysz jak patrzeć, wychwytywać, rozpoznawać i postępować w sytuacjach awaryjnych podczas nurkowania. Jeśli posiadasz taki certyfikat PADI Rescue Diver, Twój partner będzie się czuł przy Tobie bezpieczny.

 

Wymagania:

 • Ukończenie 12 lat
 • Pisemna zgoda od prawnego opiekuna
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Posiadanie certyfikatów AOWD i EFR
 • Zalogowanych 20 nurkowań

W cyklu:

 • Usystematyzowanie wiedzy
 • Nauczenie procedur jak masz reagować w niebezpiecznych sytuacjach i przewidywania ich
 • Przykłady jak nurek wpada w panikę
 • Reakcja na lądzie i wodzie
 • Pomoc osobie przytomnej i nie przytomnej na powierzchni jak i w wodzie
 • Metody holownicze
 • Technika CPR
 • Jak się zachować podczas wypadku nurkowego

RD Rescue Diver (Nurek ratownik)

Kurs jest przeznaczony dla ludzi, którzy znajdują się w  trudnych warunkach i zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, które mogą się pojawić. Zapewniają bezpieczeństwo sobie i swojemu partnerowi. Podczas niego nauczysz jak patrzeć, wychwytywać, rozpoznawać i postępować w sytuacjach awaryjnych podczas nurkowania. Jeśli posiadasz taki certyfikat PADI Rescue Diver, Twój partner będzie się czuł przy Tobie bezpieczny.

 

Wymagania:

 • Ukończone 15 lat
 • Pisemna zgoda prawnego opiekuna (rodzic)
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Posiadanie certyfikaty AOWD i EFR
 • Zalogowanych 20 nurkowań

 

W cyklu:

 • Szkolenie teoretyczne – wykład
  • Autoratownictwo i stres u nurków
  • Pierwsza pomoc dla nurków
  • Postępowanie w razie wypadku nurkowego
  • Sprzęt nurkowy i podstawowe problemy z nim związane
  • Omówienie zajęć na wodach otwartych
 • Szkolenie praktyczne – 12 ćwiczeń
  • Zmęczony nurek na powierzchni
  • Spanikowany nurek
  • Ratownictwo z łodzi/ brzegu
  • Nurek w niebezpieczeństwie pod wodą
  • Zaginiony nurek
  • Wynurzanie się z nieprzytomnym nurkiem
  • Nie oddychający nurek na powierzchni
  • Wychodzenie z wody z nieprzytomnym nurkiem
  • Pierwsza pomoc przy urazach ciśnieniowych
  • Ratunek z łodzi/ brzegu dla nie oddychającego nurka
  • Scenariusz I i II (połączenie poprzednich umiejętności w pełną akcję)

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów wiedzy, egzaminu i wszystkich ćwiczeń na wodach otwartych kursant otrzymuje certyfikat Rescue Diver PADI, jest on honorowany na całym świecie.

JMSD Junior Master Scuba Diver

Ten kurs jest najwyższym stopniem amatorskim nurkowania PADI. Osoba, która chce przystąpić do tego szkolenia powinna opanować wiedzę na temat wszystkich umiejętności oraz posiadać duże doświadczenie nurkowe. Jest to wybitne osiągnięcie w nurkowaniu rekreacyjnym. Certyfikat to udokumentowanie Twojej drogi, wysiłku i zdobytego doświadczenia.

 

Wymagania:

 • Minimum 12 lat
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Pisemna zgoda prawnego opiekuna (rodzic)
 • Ukończony kurs EFR lub równorzędny innej organizacji, nie starszy niż 24 miesiące
 • Ukończony kurs JAOWD lub równorzędny innej organizacji
 • Ukończony kurs JRESUE lub równorzędny innej organizacji
 • Minimum 5 specjalizacji nurkowych z podanej listy:
  • Kurs nurkowania głębokiego – PADI DEEP DIVER
  • Kurs nurkowania podlodowego – PADI ICE DIVER
  • Kurs nurkowania w suchym skafandrze – PADI DRY SUIT DIVER
  • Kurs nurkowania wrakowego – PADI WRECK DIVER
  • Kurs nurkowania na nitroksie – PADI BASIC NITROX
  • Kurs specjalisty sprzętowego – PADI EQUIPMENT SPECJALIST
  • Kurs nawigacji podwodnej – PADI UNDERWATER NAVIGATOR
  • Kurs nurkowania nocnego – PADI NIGHT DIVER
  • Kurs nurkowania z łodzi – PADI BOAT DIVER
  • Kurs doskonałej pływalności – PADI PEAK PERFORMANCE BUOVANCY
  • Kurs specjalisty z zakresu wiedzy o środowisku podwodnym –
   PADI UNDERWATER NATURALIST
  • Kurs nurkowania powyżej 300 m nad poziomem morza – PADI ALTITUDE DIVER
  • Kurs nurkowania w nurcie/prądzie – PADI DRIFT DIVER
  • Kurs nurkowania wielopoziomowego – PADI MULTILEVEL DIVER
  • Kurs poszukiwania i wydobywania – PADI SEARCH AND RECOVERY DIVER
  • Kurs podwodnego filmowania – PADI UNDERWATER VIDEOGRAPHER
  • Kurs fotografii podwodnej – PADI UNDERWATER PHOTOGRAPHER
 • Zalogowanych 50 nurkowań
 • Dobry humor
 • Chęć poznawania podwodnego świata

 

Program kursu jest związany z rodzajem i ilością kursów jakie posiadasz. Przebieg szkolenia jest tworzony indywidualnie na potrzeby osoby szkolącej się.  Po ukończeniu zajęć i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymujesz certyfikat PADI JUNIOR MASTER SCUBA DIVER, jest on honorowany na całym świecie.

MSD Master Scuba Diver

Ten kurs jest najwyższym stopniem amatorskim nurkowania PADI. Osoba, która chce przystąpić do tego szkolenia powinna opanować wiedzę na temat wszystkich umiejętności oraz posiadać duże doświadczenie nurkowe. Jest to wybitne osiągnięcie w nurkowaniu rekreacyjnym. Certyfikat to udokumentowanie Twojej drogi, wysiłku i zdobytego doświadczenia.

 

Wymagania:

 • Ukończone 15 lat
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Pisemna zgoda prawnego opiekuna (rodzic)
 • Ukończony kurs EFR lub równorzędny innej organizacji, nie starszy niż 24 miesiące
 • Ukończony kurs AOWD lub równorzędny innej organizacji
 • Ukończony kurs RESUE lub równorzędny innej organizacji
 • Minimum 5 specjalizacji nurkowych z podanej listy:
  • Kurs nurkowania głębokiego – PADI DEEP DIVER
  • Kurs nurkowania podlodowego – PADI ICE DIVER
  • Kurs nurkowania w suchym skafandrze – PADI DRY SUIT DIVER
  • Kurs nurkowania wrakowego – PADI WRECK DIVER
  • Kurs nurkowania na nitroksie – PADI BASIC NITROX
  • Kurs specjalisty sprzętowego – PADI EQUIPMENT SPECJALIST
  • Kurs nawigacji podwodnej – PADI UNDERWATER NAVIGATOR
  • Kurs nurkowania nocnego – PADI NIGHT DIVER
  • Kurs nurkowania z łodzi – PADI BOAT DIVER
  • Kurs doskonałej pływalności – PADI PEAK PERFORMANCE BUOVANCY
  • Kurs specjalisty z zakresu wiedzy o środowisku podwodnym –
   PADI UNDERWATER NATURALIST
  • Kurs nurkowania powyżej 300 m nad poziomem morza – PADI ALTITUDE DIVER
  • Kurs nurkowania w nurcie/prądzie – PADI DRIFT DIVER
  • Kurs nurkowania wielopoziomowego – PADI MULTILEVEL DIVER
  • Kurs poszukiwania i wydobywania – PADI SEARCH AND RECOVERY DIVER
  • Kurs podwodnego filmowania – PADI UNDERWATER VIDEOGRAPHER
  • Kurs fotografii podwodnej – PADI UNDERWATER PHOTOGRAPHER
 • Zalogowanych 50 nurkowań
 • Dobry humor
 • Chęć poznawania podwodnego świata

 

Program kursu jest związany z rodzajem i ilością kursów jakie posiadasz. Przebieg szkolenia jest tworzony indywidualnie na potrzeby osoby szkolącej się.  Po ukończeniu zajęć i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymujesz certyfikat PADI MASTER SCUBA DIVER, jest on honorowany na całym świecie.

DM Divemaster (”Mistrz” nurkowy)

DM jest to pierwszy stopień  zawodowy w PADI. Jak ukończysz jest profesjonalny kurs staniesz się członkiem PADI. Jest on dla wykwalifikowanego personelu, który nadzoruje zajęcia nurkowe.

 

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • Być w dobrej fizycznej kondycji do nurkowania
 • Zaświadczenie lekarskie pozwalające na taki kurs
 • Posiadanie certyfikatu PADI AOWD
 • 20 udokumentowanych nurkowań, które potwierdzą zdobyte doświadczenie w kategoriach:
  • Nurkowanie nocne
  • Nurkowanie na głębokościach
  • Nawigacja
 • Posiadanie certyfikatu PADI RESCUE DIVER
 • Zatwierdzonych co najmniej 80 nurkowań w wodach otwartych (udokumentowanych w wykazie nurkowań)
 • Własny sprzęt ( jeśli nie masz, DIVE SERVICE Ci go zapewni)
  • Płetwy, maska, fajka
  • Butle z automatem
  • Kamizelka ratunkowo – wypornościowa
  • Alternatywne źródło powietrza
  • Manometr
  • Pas balastowy
  • Skafander nurkowy
  • Czasomierz
  • Głębokościomierz
  • Kompas
  • Nóż
  • Urządzenie sygnalizujące na wypadek awarii – gwizdek, rakieta świetlna

 

W cyklu:

 • Wykłady i teoria z fizjologii, znajomości sprzętu, teorii dekompresji, środowiska i standardów szkolenia
 • Ćwiczenia wytrzymałościowe
 • Umiejętności ratownicze na basenie i na wodach otwartych
 • Warsztaty umiejętności nurkowych
 • Zadania na wodach otwartych
 • Programy prowadzone przez Dive masterów warsztaty
 • Praktyki i asystowanie przy kursach
 • Zajęcia z etyki profesjonalizmu zawodowego

 

Co może robić osoba po tym kursie:

 • Sprawować nadzór nad ogólnymi zajęciami z nurkowania
 • Może być przewodnikiem pod wodą
 • Może spełniać obowiązki asystenta instruktora
 • Przeprowadzać nurkowania PADI Enviromental Orientation (Orientacja w środowisku)

 

Po odbyciu tego kursu staniesz się profesjonalistą PADI. Nauczysz się organizować i prowadzić nurkowania dla certyfikowanych nurków, wykonywać ćwiczenia na poziomie demonstracyjnym, nadzorować adeptów nurkowania, którym będziesz pomagał w rozwiązywaniu problemów na poziomie instruktorskim. Będziesz mógł pracować na bazach nurkowych całego świata jako przewodnik i profesjonalny asystent instruktora. Jest to ostatni stopień przed instruktorem nurkowym PADI.

Wszystkie ceny brutto są podane w PLN.
Nie ma opłaty za wypożyczenie sprzętu zapewniamy cały sprzęt na kursach bez żadnych dodatkowych opłat !!!

Do wszystkich szkoleń zapewniamy kompletny sprzęt nurkowy włącznie z ABC (maska, fajka, płetwy) oraz materiały szkoleniowe tz. płyty CD, książki i inne niezbędne materiały. Po ukończeniu kursu każdy kursant otrzymuje certyfikat nurkowy honorowany na całym świecie. Jest możliwość rozpoczęcia kursu część basenowa w Polsce, a ukończenie części wód otwartych na wyjeździe nurkowym organizowanym przez naszą firmę np. Egipt, Chorwacja , Tajlandia,Malta i wiele innych (dochodzą koszty zakwaterowania, dojazdu, opieki instruktora i ubezpieczenia). Jest możliwość szkolenia w języku angielskim -we speak English, it’s not a problem .

* grupy min. 3 osobowe – zapewniamy kompletny sprzęt

** szkolenie indywidualne – terminy do ustalenia – zapewniamy kompletny sprzęt

*** w cenę szkolenia są wliczone opłaty za certyfikaty i uprawnienia

Rodzaj kursu (kursy podstawowe) Kurs w grupie 2-3 osobowej Cena kursu VIP (indywidualnie)**
Bubbelmaker 600 1000
Discover Scuba Diving 850 1250
Junior Open Water Diver*** 1900 2500
Open Water Diver*** 1900 2500
Junior Advenced Open Water Diver*** 1400 2000
Advenced Open Water Diver*** 1400 2000
Junior Rescue Diver*** 1200 1700
Rescue Diver*** 1200 1700
Junior / Senior Master Scuba Diver*** 1000 1500
DIVE MASTER 2800 4000

Facebook

Call Now Button