Kursy UDT

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych pow. 350 cm3 – butli.
Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3 gazami lub cieczami: propan – butan, gazy oddechowe.
Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób zajmujących się odzyskiem czynników chłodniczych, przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych), płetwonurków oraz wszystkich osób które obsługują urządzenia pod ciśnieniem .

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie przynajmniej podstawowe,

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli trwa 16 godz. i kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3. Uprawnienia honorowane na terenie Unii Europejskiej.

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych omawiane są następujące zagadnienia:

– wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników   przenośnych – butli, ich badania i naprawy,
– ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i   chemicznych gazów ,
– konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze   parametry,
– konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,
– znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety   ostrzegawcze,
– zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych
– czynności robocze i kontrolne;
– zajęcia trwają dwa w godzinach popołudniowych lub weekendy
– pierwszy dzień teoria , drugi powtórka teorii i egzamin teoretyczny i praktyczny

Miejsce szkolenia : Lublin Szkoła Nurkowania DIVE SERVICE

KOSZT – 700  PLN
– ewentualny nocleg i wyżywienie po stronie kursanta

Najbliższy termin szkolenia 7-8.04.2018

Kontakt tel. 665 717 048 – Łukasz
mail : biuro@diveservice.pl

Call Now Button

Facebook