Kursy UDT

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli.
Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3 gazami lub cieczami: propan – butan, gazy oddechowe dla płetwonurków, kandydatów i członków straży pożarnej i wszystkich osób które obsługują urządzenia pod ciśnieniem .

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie przynajmniej podstawowe,

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli trwa 32 godz. i kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3.

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych omawiane są następujące zagadnienia:

– wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników   przenośnych – butli, ich badania i naprawy,
– ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i   chemicznych gazów ,
– konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze   parametry,
– konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,
– znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety   ostrzegawcze,
– zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych
– czynności robocze i kontrolne;
– zajęcia w godzinach popołudniowych

KOSZT – 650 PLN

 

Facebook